Środki przeciwko szkodnikom pod kontrolą

Produkty biobójcze”- od trucizn na szczury po środki dezynfekujące – będą podlegały ostrzejszym kontrolom pod względem bezpieczeństwa dla ich użytkowników. Parlament Europejski przegłosował stosowną rezolucję w czwartek. Nowe przepisy mają na celu lepszą ochronę zdrowia i środowiska, a jednocześnie usprawnią proces zatwierdzania produktów na rynku.”

Jestem bardzo zadowolona, że udało nam się dojść do konsensusu i znaleźć sposób, dzięki któremu uda się jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić proces zatwierdzania produktów na rynku” – powiedziała sprawozdawca Christa Klass (EPP, DE), po tym jak posłowie, przez podniesienie ręki, przegłosowali rezolucję. Teraz Rada, która już nieformalnie zgodziła się na zmiany, musi dać zielone światło do ich oficjalnego wprowadzenia w życie.

Bezpieczniejsze sofy
Dzięki zmianom w przepisach zamknięta zostanie istniejąca dotychczas luka prawna. I teraz nawet przetworzone produkty – takie jak spryskiwane przeciwgrzybicznymi środkami meble (sofy, blaty kuchenne) – zostaną objęte nowymi przepisami. Jednocześnie pestycydy stosowane w rolnictwie nadal będą objęte innymi przepisami UE.

Ograniczenie dostępu do szkodliwych substancji
Najbardziej problematyczne substancje – jak środki kancerogenne, środki wpływające na geny, hormony lub działające szkodliwie na rozrodczość – z zasady powinny być zakazane. Państwa członkowskie mogą dopuścić je jedynie w drodze wyjątku, wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, np. w przypadku gdy biocyd jest potrzeby dla ochrony zdrowia publicznego. Wydawanie zezwoleń i ich wznawianie będzie podlegało surowym ograniczeniom czasowym. Jednocześnie zaś będą trwały prace nad odkryciem bezpieczniejszych alternatyw.
W trosce o ewentualne zagrożenia nanotechnologii, posłowie chcą wprowadzenia kontroli bezpieczeństwa oraz specjalne oznakowanie produktów zawierających materiały nano-wielkości.

Otwarcie rynków
Nowe przepisy nie tylko harmonizują unijne przepisy dotyczące rynku biocydów, ale mają także usprawnić procedury aplikacyjne i nałożyć na władze nieprzekraczalne terminy na podjęcie decyzji dotyczącej zatwierdzenia produktu. Proces uznawania zezwoleń między krajami członkowskimi zostanie usprawniony. Natomiast możliwość ubiegania się o zezwolenie na szczeblu UE będzie stopniowo udostępniana od 2013 roku. Do 2020 roku ma być ona dostępna dla większości produktów biobójczych.

Redukcja ilości badań na zwierzętach
Żeby uniknąć powielania badań na zwierzętach, producenci będą zobowiązani do udostępniania danych w zamian za godziwą rekompensatę.
Źródło: PE