Średnie plony wyższe, niż średnie

Jednostka ds. monitorowania plonów w UE opublikowała prognozy plonów rzepaku, zbóż oraz słonecznika w Unii. Biuletyn MARS zawiera przegląd agrometeorologiczny w Unii, oceny kondycji roślin uprawnych, analizy krajowe, prognozy plonów oraz mapki.

Aktualna prognoza przewiduje w tym roku średnie plony rzepaku na poziomie 3,32 t/ha wobec 3,11 t/ha rok wcześniej (+6,8%). Oznacza to 8,1% wzrost wobec średniej z ostatnich 5 lat oraz spadek o 0,01 t/h wobec końca września br. Średnie plony, według MARS, pozwoliłyby na zbiór około 22,4 mln ton rzepaku (z areału 6,74 mln ha).

Średnie plony słonecznika prognozuje się na 2,11 t/ha, wobec 1,96 t/ha rok wcześniej (+7,7%). Oznacza to 13,4% wzrost wobec średniej z ostatnich 5 lat oraz wzrost o 0,01 t/ha wobec końca września br.
Średnie plony zbóż przewidywane są na poziomie 5,41 t/ha, wobec 5,32 t/ha rok wcześniej (+1,7%) co oznacza 6,3% wzrost wobec średniej z ostatnich 5 lat oraz spadek o 0,01 t/h wobec końca września br.
Renata Struzik za FAMMU/FAPA