Sprzedaż  wiosennych dotowanych ubezpieczeń dla rolników

15 kwietnia PZU rozpoczęło wiosenną kampanię sprzedaży dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. Budżet państwa dopłaci 65 proc. do składki  za ubezpieczenie  wszystkich podstawowych upraw polowych. 

Rolnik sam wybierze ryzyka, od których chce ubezpieczyć swoje gospodarstwo. Może wykupić pełny ich pakiet z dotacją z budżetu państwa tj.: na grad, przymrozki wiosenne, powódź, suszę, deszcz nawalny, huragan, piorun, lawinę, obsunięcie się ziemi. Może też wybrać tylko pojedyncze np. grad czy przymrozki wiosenne. W sezonie wiosennym szczególnie rekomendujemy naszym klientom tzw. pakiet wiosna obejmujący ryzyka gradu oraz przymrozków wiosennych – informuje Biuro Prasowe PZU

Rolnicy, którzy wcześniej kupili w PZU polisę na budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, dostaną zniżkę na ubezpieczenie upraw. Poza tym bez dodatkowych opłat mogą wybrać płatność ratalną lub przesunąć termin zapłaty składki po żniwach.

Dodatkowo, PZU oferuje klientom kompleksową ofertę ubezpieczeń AGRO w ubezpieczeniach obowiązkowych rolnych OC i na budynki, dobrowolnych mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, w tym ubezpieczenie agrocasco, zwierząt, drobiu oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

Źródło: PZU