Sprzedaż przyczep rolniczych

We wrześniu zarejestrowano 415 nowych przyczep rolniczych. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, sprzedaż wzrosła o 20 %.

We wrześniu br. z placów dilerskich wyjechało 70 przyczep więcej niż przed rokiem. Nie oznacza to jednak, że sytuacja na rynku jest wyjątkowo dobra. Od rekordowego w tym roku lipca, kiedy zarejestrowano 1051 sztuk, sprzedaż sukcesywnie spada. Przed miesiącem słupki rejestracji zatrzymały się na poziomie 457 przyczep, a obecnie liczba ta jest jeszcze niższa i wynosi 415 sztuk. Od sierpnia sytuacja na rynku nie uległa zmianie, cały czas znajdujemy się poza sezonem zakupowym. Nie dotyczy to tylko nowych przyczep, liczba rejestracji używanych także spada.

Martin & Jacob /AT/