Sprzedaż państwowej ziemi zostanie wstrzymana

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada przygotowanie ustawy, która przez najbliższe pięć lat pozwoli rolnikom jedynie na dzierżawę państwowej ziemi.

Ustawa o obrocie ziemią rolniczą ma być skonstruowana na wzór francuski, czy duński. W tych zachodnioeuropejskich krajach do zakupu ziemi prawo ma każdy obywatel Unii Europejskiej. Jednak ustawy rządu duńskiego czy francuskiego de facto dają taką możliwość jedynie rolnikom, którzy prowadzą w tych krajach gospodarstwa.

Takie rozwiązania będzie właśnie zawierała ustawa przygotowywana w ministerstwie rolnictwa, ale jak zapowiada minister Jurgiel przez najbliższe 5 lat jedyną formą korzystania z państwowej ziemi rolniczej, będzie jej dzierżawa – na portalu Wpolityce.pl napisał poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

Dane dotyczące rynkowych cen ziemi w naszym kraju i w krajach Europy Zachodniej potwierdzają, że polscy rolnicy nie mają szans na kupno polskiej ziemi po wygaśnięciu obowiązującego obecnie zakazu zakupu przez cudzoziemców.

W tej sytuacji kraje Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polska) muszą się przed tym procederem bronić wprowadzając ograniczenia w dostępie do zakupów ziemi przez cudzoziemców, podobne do tych jakie mają takie kraje jak Francja czy Dania – twierdzi poseł Z. Kuźmiuk.

W ostatnich latach nasilił się masowy wykup polskiej ziemi przez zagraniczny kapitał. Raport przygotowany przez Transnational Institute w Brukseli mówi, że około 200 tys. ha polskiej ziemi znajduje się obecnie w rękach zagranicznego kapitału. Masowy wykup ziemi przez zachodni kapitał zagraża krajom wschodniej Europy. Obecnie 10 proc. ziemi w Rumunii należy do obcego kapitału. W rękach zachodnioeuropejskich właścicieli znajduje się również milion hektarów ziemi rolnej na Węgrzech.

Marcin Nieradka