Sprzedaż bezpośrednia zaakceptowana

Podczas spotkania Marka Sawickiego i europejskiego komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa, został zaakceptowany polski projekt rozporządzenia dot. wymagań weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

W poniedziałek, 2. marca w Brukseli minister rolnictwa Marek Sawicki spotkał się z europejskim komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem.
Głównym tematem spotkania była kwestia możliwości prowadzenia na małą skalę produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego w celu jej wprowadzenia na rynek lokalny w oparciu o przepisy krajowe. Przedstawiony przez Sawickiego projekt rozporządzenia dotyczący wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej spotkał się z akceptacją komisarza. Jest to dobra wiadomość dla Polski, w końcu nasi rolnicy i konsumenci wyjątkowo korzystają na sprzedaży bezpośredniej.

Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania była aktualna sytuacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Minister rolnictwa poinformował o planowanym wdrożeniu na obszarze objętym ograniczeniami (strefa II) programu bioasekuracji. Komisja Europejska pozytywnie ocenia nasze działania w zakresie zwalczania ASF.

Renata Struzik, źródło: MRiRW