Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych – narzędzia internetowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje 6. listopada 2018 roku w siedzibie Oddziału CDR w Poznaniu przy ul. Winogrady 63, szkolenie nt.: Sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych i przetworzonych produktów rolnych – strategia i narzędzia „go-to-market”.

Jego celem jest przede wszystkim poznanie technologii i narzędzi internetowych wspierających sprzedaż bezpośrednią oraz pozyskanie wiedzy o metodach tworzenia strategii wprowadzania produktu rolnego na rynek. Ponadto zaznajomienie się z dobrymi praktykami i konkretnymi przykładami marketingu rolnego.

Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych oraz rolników. Wykłady będzie prowadził doradca, kierownik projektów w obszarze marketingu rolnego i nowych technologii – mgr Sebastian Balcerak SBC Consulting.

Źródło: CDR