Sprzeciw resortu rolnictwa w sprawie dopuszczenia do uprawy ziemniaka Amflora

Minister Marek Sawicki wystosował w dniu wczorajszym list do komisarza ds. Rolnictwa KE Daciana Ciolosa, w którym wyraził sprzeciw odnośnie zastosowanej procedury, w związku z podaniem w dniu 2 marca 2010 r. informacji o autoryzacji przez Komisję Europejską kolejnych produktów genetycznie zmodyfikowanych, w tym z decyzją wydaną na podstawie Dyrektywy 2001/18/WE w sprawie dopuszczenia do uprawy genetycznie zmodyfikowanej odmiany ziemniaka Amflora oraz produkcji skrobi na cele przemysłowe.

Procedura dotycząca autoryzacji na terytorium Wspólnoty ziemniaka Amflora rozpoczęła się w roku 2005 złożeniem przez firmę BASF wniosku do właściwego organu ds. GMO w Wielkiej Brytanii. Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa w dniu 16 lipca 2007 r. nie uzyskano kwalifikowanej większości głosów i Komisja została zobowiązana do ponownego przyjrzenia się sprawie. Od tamtej pory, przez blisko trzy lata, żadna informacja odnośnie tej sprawy nie była formalnie podawana do publicznej wiadomości, czytamy na stronie MRiRW.

Państwa członkowskie nie były informowane o zamiarach Komisji Europejskiej. Minister Marek Sawicki wyraził swój sprzeciwu wobec faktu, iż po tak długiej przerwie, podczas której wprowadzono nowe procedury podejmowania decyzji oraz zmianie składu Komisji Europejskiej, Komisja bez konsultacji z Parlamentem Europejskim ogłosiła decyzję w sprawie dopuszczenia do uprawy genetycznie zmodyfikowanej odmiany ziemniaka Amflora. Ponadto minister zaprotestował przeciw podawaniu do publicznej wiadomości informacji o autoryzacji nowych produktów bez uprzedniego poinformowania państw członkowskich.

Minister Marek Sawicki uznał, że brak głosu Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, pozbawienie państw członkowskich możliwości wyrażenia ostatecznej opinii oraz stanowisko rządu Polskiego, w którym Polska opowiada się przeciwko wprowadzaniu do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych, przesadzają o tym, że tryb podejmowania decyzji w tej konkretnej sprawie nie powinien być uznany za zakończony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności