Sprawiedliwy łańcuch dostaw żywności

Komisja Europejska do 17 listopada prowadzi  konsultacje publiczne jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym. Konsultacje te odnoszą się przede wszystkim  do trzech obszarów związanych z pozycją rolników w łańcuchu dostaw żywności: nieuczciwych praktyk handlowych, przejrzystości rynku i współpracy z producentami.

– Komisja Europejska jest zainteresowana zgromadzeniem opinii uczestników rynku celem dokonania oceny celowości podjęcia działań na szczeblu UE dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych – informuje resort rolnictwa.

Każdy zainteresowany rolnik może wziąć udział w konsultacjach internetowych, realizowanych pod adresem https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_pl.

Źródło: MRiRW