Sprawiedliwsza polityka rolna w UE

12 grudnia podczas głosowania formalnego Parlament Europejski przyjął reformy zaprojektowane z myślą o uproszczeniu polityki rolnej UE i umocnieniu siły przetargowej rolników wobec supermarketów.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE, która wejdzie w życie w tym roku, została przyjęta 503 głosami, przeciw było 87, przy 13 wstrzymujących się od głosu.

Nowe przepisy umożliwią wszystkim uznanym organizacjom rolniczym planowania produkcji oraz negocjowania kontraktów dostaw, w imieniu swoich członków, w ramach przepisów UE o konkurencji. Dotychczas negocjacje zbiorowe dopuszczano tylko w nielicznych sektorach, dla produktów takich jak: mleko, oliwa z oliwek, wołowina czy zboża.

Rolnicy powinni również otrzymać skuteczniejsze narzędzia ochrony przed niestabilnością rynków oraz ryzykiem, takim jak złe warunki klimatyczne, szkodniki lub choroby bydła. Dlatego teraz mechanizmy stabilizujące dochód rolników będą lepiej dopasowane do ich potrzeb, włącznie ze wzrostem odszkodowań związanych z ubezpieczeniem zbiorów, zwierząt oraz roślin oraz poprzez wspólne fundusze należące do rolników. Komisja Europejska będzie w stanie szybciej reagować na kryzys przy pomocy nadzwyczajnych środków wsparcia dla rolników.

Państwa członkowskie otrzymają większą elastyczność w definiowaniu „rolnika czynnego zawodowo”, tj. osoby uprawnionej do otrzymywania unijnych dotacji rolnych. Będą również w stanie znacząco podnieść dodatki dla młodych rolników, do 25% do 50% ich podstawowej płatności na pierwsze 25-90 hektarów, aby zachęcić ich do pozostania w starzejącym się sektorze.

Źródło: Parlament Europejski