W sprawie wcześniejszych emerytur rolników

Przewodnicząca NSZZ RI “Solidarność” Teresa Hałas 14 grudnia przekazała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników autorstwa NSZZ RI “Solidarność”, który wydłuża okres obowiązywania wcześniejszych emerytur rolniczych.

Związkowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przywraca prawo do wcześniejszych emerytur rolniczych, które za sprawą podniesienia powszechnego wieku emerytalnego przez poprzedni rząd koalicji PO -PSL przestają obowiązywać.

Zdaniem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przedłużenie preferencyjnych warunków przejścia na emeryturę dla rolników jest uzasadnione trudnym czasochłonnym charakterem pracy, który oprócz określonego trybu życia wymaga ciągłej dyspozycji, wytrzymałości na stres i inne uwarunkowania towarzyszące temu zawodowi ze względu na jego szczególną specyfikę.

W piśmie do premiera Przewodnicząca NSZZ RI “Solidarność” Teresa Hałas zaapelowała o przeanalizowanie projektu i skierowanie go do dalszych prac legislacyjnych, jako rządowy projekt ustawy.

Źródło: Solidarność RI