fbpx
Strona głównaPozostałeKRIRW sprawie reformy emerytalnej w Polsce

W sprawie reformy emerytalnej w Polsce

Prezentujemy stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z 28 listopada 2016 roku w sprawie planowanej reformy emerytalnej w Polsce.

“Wraz z przyjęciem przez Sejm RP prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego kobiet do 60 lat oraz mężczyzn do 65 lat, należących do obecnego powszechnego systemu emerytalnego. Wiek emerytalny tych osób po wejściu w życie Ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) był stopniowo wydłużany, tak aby docelowo wynosił on 67 lat.  16 listopada rolnicy zostali objęci zasadami ujednolicenia wieku emerytalnego w Polsce. Prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) rolnicy zachowają tylko do końca 2017 roku.

Wielkopolska Izba Rolnicza wyraża sprzeciw wobec włączenia rolników do jednolitego systemu emerytalnego, ponieważ w przypadku tej grupy zawodowej nowo przyjęte prawo oznacza podwyższenie wieku emerytalnego aż o 5 lat.

Praca w gospodarstwie rolnym ma swoją specyfikę, wymaga od rolnika stałego zaangażowania oraz fizycznego i psychicznego przywiązania do swego warsztatu pracy przez siedem dni w tygodniu w ciągu całego roku kalendarzowego. Dotyczy to szczególnie osób zajmujących się produkcją zwierzęcą. Ponadto rolnicy wypełniają ważną rolę producentów żywności oraz dostarczają surowców do działalności innych sektorów gospodarki. Dzięki temu przyczyniają się do zachowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz prawidłowego funkcjonowania polskiej gospodarki.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że rolnicy wykonują na co dzień swoje prace niezależnie od pogody oraz w uciążliwych warunkach, takich jak zapylenie czy odory i gazy szkodliwe (amoniak, siarkowodór, dwutlenek węgla).

Jednym z negatywnych czynników jest również stres. Niestabilna sytuacja na rynkach rolnych sprawia, że wielu producentów rolnych odczuwa niepewność jutra, a stres jest tym silniejszy im więcej inwestycji w gospodarstwie jest prowadzonych na kredyt.

Gospodarowanie w nieprzewidywalnych do końca warunkach pogodowych powoduje częste występowanie strat finansowych rolników albo wykonywanie pracy w pośpiechu i na akord. Występujące na polach szkody łowieckie, poważny problem bagatelizowany w Polsce od lat, powoduje, iż rolnicy tracą nerwy na dochodzenie swoich praw i uzyskanie wypłaty odszkodowań z tytułu poniesionych strat. Zdrowie rolnika obciążają ponadto inne, występujące z różną częstotliwością problemy branży rolniczej, takie jak na przykład głośne ostatnio zagrożenie chorobą ASF.

Na przestrzeni minionych dekad dokonały się bardzo korzystne zmiany w kwestii modernizacji gospodarstw, dzięki czemu faktem jest, że rolnicy dysponują obecnie znacznie lepszym sprzętem i maszynami. Pomimo to nadal muszą wykonywać ciężkie prace fizyczne w budynkach i na otwartej przestrzeni, przez co cierpią na rozliczne choroby zawodowe, między innymi przewlekłe choroby układu ruchu, astmę oskrzelową czy boreliozę.

Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej tak daleko idące zmiany w zakresie reformy emerytalnej powinny były być dogłębnie przeanalizowane. Praca w rolnictwie ma swoją specyfikę, różni się w znacznym stopniu od pozostałych i wymaga odrębnego podejścia”.

Źródło: WIR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.