fbpx
Strona głównaWiadomościIzby rolniczeW sprawie płatności dla młodego rolnika

W sprawie płatności dla młodego rolnika

Zarząd Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę § 7 ust 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoni (Dz. U. z 2015 r. poz. 351 z późn. zm.).

Zdaniem KPIR  zapis ten  powinien zostać zmieniony, gdyż obecna jego treść wyklucza w sposób całkowicie bezzasadny duży krąg rolników z możliwości ubiegania się o przyznanie im płatności bezpośrednich jako młodym rolnikom na podstawie art. 13 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1551). W myśl § 7 ust 1 pkt 3 lit. e w/w rozporządzenia za datę rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 50 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, uznaje się datę złożenia przez rolnika wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników.

Z powyższego zapisu jak zaznacza izba rolnicza  winny zostać wyłączone osoby, które złożyły wniosek o przyznanie płatności w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”. Oczywistym jest, że wnioski te były składane najczęściej przez osoby, które nigdy nie prowadziły działalności rolniczej jak i nie były posiadaczami gruntów rolnych. Posiadanie gruntów z reguły było przenoszone na „Młodych rolników” dopiero po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy tj. kilka lub kilkanaście miesięcy po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Tym samym traktowanie jako dzień rozpoczęcia działalności rolniczej dnia złożenia wniosku prowadzi do absurdalnej sytuacji, w której osoba nie mająca gruntów rolnych jak i narzędzi do prowadzenia działalności jest traktowana przez w/w przepisy jako rolnik. Ten błędny zapis wiąże się ze znacznymi konsekwencjami finansowymi dla rolników ubiegających się o przyznanie płatności bezpośrednich, gdyż skraca możliwość ubiegania się przez nich o przyznanie dodatkowej płatności dla młodych rolników o okres pomiędzy złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” a faktycznym przeniesieniem na nich posiadania gruntów rolnych.

W związku z powyższym nowe brzmienie § 7 ust 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 351 z późn. zm.), według Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej, powinno uwzględniać specyfikę działania „Ułatwienie startu Młodym Rolnikom” i wyłączać osoby składające wniosek o przyznanie tego rodzaju pomocy spod działania tego przepisu.

Źródło: KPIR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.