W sprawie cen importowanych serów dojrzewających

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich  Związek Rewizyjny wystosował pismo do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o podjęcie stosownych działań w związku ze wzmożonym importem serów dojrzewających, których niska cena, wahająca się w granicach 2,30-2,50 euro/kg, nie jest adekwatna do średniej ceny płaconej rolnikom w Unii Europejskiej.

Zdaniem KZSM  Zw. Rew. należy sprawdzić czy sery sprowadzane do Polski nie są w cenach dumpingowych, tj. poniżej kosztów ich wytworzenia.

– Przy takich cenach serów sprowadzanych na rynek polski, spółdzielnie zmuszone zostaną do znacznego obniżenia cen sera i ceny skupu mleka dla rolników, które mogą kształtować się na poziomie 1,00 zł/litr, co może doprowadzić do upadku wielu gospodarstw i zakładów przetwórczych – mówi Waldemar Bros, prezes zarządu KZSM Zw. Rew.

Źródło: KZSM Zw. Rew.