Sprawdź dodatkowe kwoty połowowe i termin składania wniosków

Znamy już wysokość dodatkowych kwot połowowych możliwych do odłowienia jeszcze w bieżącym roku oraz termin składania wniosków!

22. lipca ministerstwo rolnictwa opublikowało informacje nt. dodatkowych kwoty połowowych niektórych gatunków organizmów morskich. Wynoszą one:

  • kwota połowowa dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) – 2402977 kg,
  • kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) – 4332 kg,
  • kwota połowowa śledzi (podobszary 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego) – 2525588 kg,
  • kwota połowowa szprotów (podobszary 22-32 Morza Bałtyckiego) – 3518428 kg,
  • kwota połowowa łososi (podobszary 22-31 Morza Bałtyckiego) – 179 szt.

Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej należy składać do ministra rolnictwa na formularzu, który dostępny jest na stronie resortu: www.minrol.gov.pl Termin składania wniosków kończy się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.
Renata Struzik, źródło: MRiRW