Spożycie mięsa ma wzrastać

Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, poprawa sytuacji ekonomicznej w Europie wpłynie na stopniowy wzrost spożycia mięsa. W przeliczeniu na osobę w 2013 r. było ono najniższe od 11 lat i wyniosło 64,7 kg. W 2023 r. wzrośnie ono najprawdopodobniej do 66,1 kg na osobę.

Najszybciej będzie rosło spożycie mięsa drobiowego ze względu na jego niskie ceny oraz wysoką wartość zdrowotną. W 2023 r. jego produkcja będzie o 9% wyższa niż średnio w latach 2010 – 12 i osiągnie 13,6 mln ton. Utrzyma się wysokie zapotrzebowanie na to mięso na Bliskim Wschodzie i w Chinach, co spowoduje, że eksport na te rynki wzrośnie do 1,4 mln ton w 2023 r. (o 15% więcej niż średnio w latach 2010 – 12).

Produkcja wołowiny będzie spadać (w 2/3 pochodzi ona od bydła mlecznego) i w 2023 r. wyniesie 7,6 mln ton, czyli o 7% mniej niż w latach 2010 – 12. Eksport wołowiny spadnie o 50%. Import natomiast zwiększy się, ale nie przekroczy rekordowego poziomu z lat 2005 – 07. Spożycie wołowiny w Unii Europejskiej spadnie o 5,7% i w 2023 r. wyniesie 10,5 kg.

Najpopularniejszym mięsem we Wspólnocie pozostanie wieprzowina. Ocenia się, że w 2023 r. jej produkcja wzrośnie do 23,4 mln ton (o 2,8% więcej niż średnio w latach 2010 – 12). Jej spożycie nie przekroczy 31,8 kg na osobę, czyli będzie niższe niż w 2011 r.

Produkcja i spożycie baraniny będzie maleć.
(wrp.pl, AgE)