Spożycie cukru w Chinach wzrosło

W 2007/08 r. spożycie cukru w Chinach zwiększyło się o 12,4%. Szacuje się, że w ciągu nadchodzących 4 lat będzie ono rosło o 5-8% rocznie. Wzrastać też będzie krajowa produkcja cukru. W 2001/02 r. produkcja ta wyniosła 8 mln ton, a w 2007/08 r. osiągnęła 15 mln ton. N


Ocenia się, że spożycie cukru w Chinach w najbliższym czasie będzie w dalszym ciągu szybko rosnąć, mimo zwolnienia wzrostu gospodarczego. Wzrost krajowej produkcji brutto w 2008 r. wyniesie 9,5%, a w 2009 r. – 6,8%, podczas gdy w latach 2003-2007 osiągnął 12,8%, a w latach 1996-2002 – 10,6%.

(Agra Europe 2008, nr 2337, s. M/6) W.M.
Wrp.pl