Spotkanie z producentami środków ochrony roślin

Minister Marek Sawicki spotkał się z producentami i dystrybutorami środków ochrony roślin oraz przedstawicielami organizacji rolniczych. Spotkanie poświęcone było sytuacji na rynku środków ochrony roślin. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin oraz przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przedstawiciele organizacji rolniczych zwrócili uwagę na zbyt mały asortyment dostępnych środków ochrony roślin, który wynika z faktu, iż po zakończeniu okresu, na jaki określony środek został dopuszczony do obrotu, musi być on wycofywany z rynku a procedura rejestracji nowych środków jest długotrwała. W związku z tym powinna być prowadzona analiza skutków wycofywania środków oraz kontrola jakości środków ochrony roślin napływających do Polski z zagranicy. Przedstawiciele organizacji rolniczych podnieśli także kwestię wysokich cen, które rolnicy zmuszeni są płacić za środki ochrony roślin oraz zaapelowali do Ministra o przyspieszenie procesu ich rejestracji i wydłużenie terminów rejestracji.

Producenci i dystrybutorzy środków ochrony roślin omówili czynniki wpływające na ich ceny, wskazując, że jednym z nich jest bardzo długi i kosztowny administacyjny tryb rejestracji, wymagający przedstawiania szczegółowych badań. Podkreślili także, że wycofanie określonych substacji aktywnych zawartych w środku powoduje jego wyeliminowanie z rynku. Producenci i dystrybutorzy również zwrócili się do Ministra z prośbą, by wnioski o rejestrację środków ochrony roślin były rozpatrywane krócej oraz o dokonanie zmian w przepisach związanych z obrotem tymi środkami. Minister ustosunkowując się do zgłaszanych przez uczestników postulatów poinformował, że zostaną podjęte działania mające na celu usprawnienie rejestracji środków ochrony roślin.

Wrp.pl za MRiRW

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj