Spotkanie z OPZZ i Podlaskim Stowarzyszeniem Producentów Trzody Chlewnej

Z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego odbyło się we środę spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Podlaskiego Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej. Obecny był przewodniczący OPZZ Sławomir Izdebski.

Na wstępie minister Marek Sawicki poinformował o przebiegu rozmów na ostatniej Radzie Ministrów Rolnictwa UE i negocjacjach w ramach Trójkąta Weimarskiego. Podkreślił, że w jego ocenie na forum unijnym konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zrewidowania cen interwencyjnych, które nie są zmienianie od wielu lat, zwiększenia dopłat do prywatnego przechowywania, jako ważnego w warunkach kryzysowych instrumentu pomagającego w stabilizowaniu cen skupu surowców rolnych oraz weryfikacji kwot mlecznych przez zastosowanie zmiany wskaźnika tłuszczowego. Minister poinformował też o nowych perspektywach eksportowych do krajów poza Unią Europejską.

Głównym tematem spotkania była trudna sytuacja na rynkach rolnych, w tym także na rynku trzody chlewnej oraz wcześniej zgłaszane przez OPZZ postulaty: kwestie związane z programem wsparcia dla młodych rolników i interwencja na rynku skupu wieprzowiny. Postulaty te są zrealizowane lub znajdują się w realizacji. Uczestnicy spotkania podkreślili, że w tej chwili problemem jest również niepewna sytuacja na rynku wołowiny i spadek cen w związku z zakazem przeprowadzania uboju rytualnego. Jak poinformował przewodniczący OPZZ żądanie wprowadzenia uboju rytualnego to główny powód protestu rolników. Minister zobowiązał się, że po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie zgodności zakazu z Konstytucją podtrzyma derogację UE zezwalającą państwom członkowskim na stosowanie uboju bez ogłuszenia na potrzeby wspólnot wyznaniowych.

Uczestnicy spotkania porozumieli się w sprawie wspólnej pracy na rzecz nowej formuły organizacji zawodowych w Polsce, tj. liczniejszą reprezentację w nich organizacji branżowych i ich odpolitycznienie. Minister wyraził silną wolę współpracy.
Kolejnym tematem rozmów były warunki umowne na rynkach rolnych, czyli umowy kontraktacyjne, wyższy poziom zrzeszania się zarówno rolników jak i przetwórców, po to aby uzyskać silne partnerstwo w stosunku do branży handlowej. Obie strony uznały te działania za konieczne.
OPZZ i Podlaskie Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej zapewniły, że jutrzejszy protest ma mieć charakter pokojowy, wspierający resort rolnictwa w działaniach na rzecz poprawy dostępu do zewnętrznych rynków zbytu i na rzecz przywrócenia uboju rytualnego. Strony nie przedstawiły innych postulatów.

MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności