Spotkanie z kulturą wsi

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza 3 lipca 2015 roku o godzinie 16 do Mrzeżyna, województwo zachodniopomorskie na koncert galowy XXIX Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Na scenie w Porcie w Mrzeżynie swoje umiejętności krasomówcze, teatralne, taneczne i wokalne prezentować będzie młodzież z Kujaw, Mazowsza, Śląska i Podkarpacia.

Głównym celem organizowanego przez ZMW Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, który obywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest tworzenie więzi wspólnotowej młodego pokolenia Polaków w oparciu o wartości kultury narodowej oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej.    
    
– Przedsięwzięcie ma charakter artystyczny, związany z kulturą ludową, narodową oraz tradycjami. Podczas corocznych spotkań podczas Festiwalu ludzie młodzi z całego kraju przedstawiają prezentacje o treściach przybliżających atmosferę tradycyjnej wsi z jej specyficzną kulturą związaną z życiem codziennym i świętowaniem. Ten kierunek prac pozwala zarówno młodzieży, jak i oglądającym poznać własne korzenie, zachować swoją tożsamość i utrzymać pamięć o spuściźnie swoich ojców – mówi Dariusz Suszyński, prezes zarządu krajowego ZMW.

Festiwal spełnia również ważną funkcję edukacyjną Podczas warsztatów młodzi ludzie z całego kraju mają możliwość nie tylko zdobyć atrakcyjne nagrody oraz dyplomy przyznawane dla zespołów zgodnie z hierarchią zajętych miejsc w części przeglądowej, ale również lepiej poznać i zrozumieć kulturę innych regionów polski, a nawet innych krajów oraz nawiązać cenne kontakty.

Dążeniem Organizatorów oraz Komisji Artystycznej jest to by prezentacje przygotowywane na Festiwal stawały się rzeczywistą, bezpretensjonalną własnością uczestniczących grup, w przeciwieństwie do programów przygotowywanych wyłącznie na pokaz.

– Poprzez realizację Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej przyczyniamy się do wzajemnego poznania się młodych ludzi reprezentujących różne kręgi kulturowe i regiony Polski, a także przełamanie barier przed publicznym występem, zniwelowanie uprzedzeń oraz stereotypów poprzez pracę nad wspólnym widowiskiem – dziełem wieńczącym przedsięwzięcie – dodaje Dariusz Suszyński.