Spotkanie w sprawie rynku jabłek

W dniu 26 sierpnia br. odbyło się spotkanie podsekretarza stanu Artura Ławniczaka z przedstawicielami polskich i węgierskich związków rolniczych oraz parlamentarzystami. Tematem spotkania była trudna sytuacja na rynku jabłek kierowanych do przetwórstwa. N

Podsekretarz stanu, Artur Ławniczak stwierdził, że oferowane w Polsce przez zakłady przetwórcze ceny jabłek, zbliżone do 15 gr za 1 kg, są rażąco niskie i nie pozwalają na pokrycie kosztów produkcji. Jednocześnie minister podkreślił, że ceny skupu na poziomie 30-35 gr za 1 kg są względnie satysfakcjonujące producentów, a nie wpływają negatywnie na sytuację finansową sektora przetwórczego.

Strona węgierska zwróciła uwagę, że na rynku jabłek kierowanych do przetwórstwa, przetwórcy wykorzystują możliwości wynikające z ich uprzywilejowanej pozycji rynkowej i oferują ceny dalece poniżej oczekiwań producentów. Zdaniem producentów poziomem do przyjęcia jest 12 eurocentów za 1 kg tego surowca.

Strona węgierska zaproponowała działania, które należy podjąć:
– w trybie natychmiastowym – wspólne wystąpienie Polski i Węgier oraz dwóch innych krajów członkowskich do COPA-COGECA oraz Komisji Europejskiej o wsparcie producentów jabłek,
– na przyszłość – wsparcie restrukturyzacji odmianowej sadów jabłoniowych.
,br>
Ze strony resortu zostały przedstawione aktualnie dostępne, w ramach uregulowań wspólnotowych, możliwości dotyczące działań, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na sytuację na rynku jabłek. W szczególności zwrócono uwagę na możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej o uchylenie preferencji GSP w imporcie soku jabłkowego z Chin. Wskazano także możliwość zastosowania instrumentu polegającego na wycofaniu jabłek z rynku w sytuacji kryzysowej, zaznaczając jednak, że skuteczność tego działania może być ograniczona wobec znikomej ilości organizacji producentów, dla których to wyłącznie jest dostępne.

Podsekretarz stanu, Artur Ławniczak poinformował, że resort wystąpi do swoich odpowiedników na Węgrzech, Słowacji oraz w Czechach, o przedstawienie swoich stanowisk na temat aktualnej sytuacji oraz ewentualnych dalszych wspólnych działań na forum wspólnotowym.

opr. MS/Wrp.pl
źródło: ministerstwo rolnictwa