Spotkanie w Olsztynie: nasiennictwo traw szansą na zysk

W dniu 16 listopada 2007r. w W-M ODR w Olsztynie odbyło się spotkanie szkoleniowo-konferencyjne nt. Krajowego nasiennictwa traw jako szansy na wzrost dochodów w gospodarstwach rolnych Polski Północno-Wschodniej”. Od dawna organizatorzy szkolenia otrzymywali zewsząd sygnały dotyczące potrzebnego i konstruktywnego kontaktu w sprawie umiejętnego prowadzenia plantacji nasiennej traw. N”

Organizatorami spotkania byli: dyrektor W-M ODR – mgr inż. Zbigniew Nadrowski oraz dr inż. Michał Kot, dyrektor Hodowli Roślin Bartążek Sp. z o.o. Grupa IHAR – mgr inż. Mieczysław Sowul, prezes zarządu Sowul & Sowul Sp. z o.o. – mgr inż. Przemysław Sowul.

Spotkanie zostało zorganizowane z myślą o rolnikach zainteresowanych kontraktacją traw na terenach województwa warmińsko-mazurskiego. Od dawna organizatorzy szkolenia otrzymywali zewsząd sygnały dotyczące potrzebnego i konstruktywnego kontaktu w sprawie umiejętnego prowadzenia plantacji nasiennej traw. Szkolenie zostało poprowadzone w kontekście nauka-praktyka. W części referatowej dr inż. Michał Kot z W-M Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie pokrótce przedstawił problematykę czynników ograniczających reprodukcję traw na nasiona. W dalszej części spotkania mgr inż. Mieczysława Sowul z Hodowli Roślin Bartążek Sp. z o.o. Grupa IHAR omówił technologie reprodukcji traw i motylkowatych drobnonasiennych na nasiona. Wygłoszony referat dotyczył elementów nowoczesnej technologii uprawy życicy trwałej oraz facelii błękitnej: wybór stanowiska, siew, nawożenie, pielęgnacja, zbiór i czyszczenie. Następnie dr inż. Anna-Maria Gołębiewska z Sowul & Sowul Sp. z o.o. w swoim wystąpieniu odpowiedziała na pytanie: czy w obrębie gospodarstw ekologicznych można uprawiać trawy na nasiona metodami ekologicznymi?”. Część referatową zakończyła prelekcja mgr inż. Przemysława Sowul z Sowul & Sowul Sp. z o.o. na temat “Ekonomii produkcji traw na nasiona”, który potwierdził opłacalność upraw traw na nasiona w porównaniu do gospodarstw produkujących zboża.

Wygłoszone przez prelegentów referaty były podsumowywane przez kadrę naukową z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – prof. dr hab. Stefana Grzegorczyka i prof. dr hab. Kazimierza Grabowskiego z Katedry Łąkarstwa oraz Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży – prof. dr hab. Stanisława Benedyckiego. Profesorowie prócz słusznych uwag i spostrzeżeń również dzielili się chętnie z uczestnikami wiedzą w danym temacie.

opr. MS
Wrp.pl
N”