Spotkanie szefów inspekcji państw OECD

Od 20 do 23 maja w Warszawie trwa Spotkanie Szefów Krajowych Służb Kontrolnych w ramach Systemu OECD Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców i Warzyw. Spotkanie organizowane jest przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Część oficjalną spotkania otworzył w dniu 21 maja br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Odniósł się do sukcesów polskiego sektora rolno-spożywczego. Szef resortu rolnictwa podkreślił wieloletnią tradycję w produkcji owoców i warzyw oraz osiągnięcia naukowe w tym zakresie.
– Dziś Polska jest trzecim producentem jabłek na świecie i pierwszym eksporterem w roku 2013. Tę pozycję chcemy dalej umacniać – powiedział Marek Sawicki.
Polska jest od wielu lat członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz uczestnikiem prac Systemu OECD Stosowania Międzynarodowych Norm dla Owoców i Warzyw.
 
W spotkaniu biorą udział przedstawiciele państw należących do Systemu OECD, przedstawiciele państw będących obserwatorami oraz organizacji międzynarodowych takich jak: OECD, Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO.
 
Główną tematyką spotkania jest omówienie systemu identyfikowalności owoców i warzyw, tolerancji jakościowych dla świeżych owoców i warzyw oraz wytycznych OECD w sprawie kontroli jakości. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie również polski sektor ogrodniczy, ze szczególnych uwzględnieniem kwestii związanych z produkcją i jakością jabłek.
 
(Źródło: IJHARS, MRiRW)