Spotkanie przedstawicieli KRIR z Ministrem Środowiska

25 lipca prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz przedstawiciele Wojewódzkich Izb Rolniczych wzięli udział w spotkaniu z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem. W spotkaniu wziął też udział przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Łowczy Krajowy – Piotr Jenoch.

Przedmiotem spotkania były następujące tematy:
• ustawa Prawo łowieckie;
• szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzynę łowną;
• nadmierna liczebność zwierzyny łownej;
• metodyka liczenia stanu pogłowia zwierzyny łownej.

Spotkanie miało na celu omówienie sytuacji rolników i ich gospodarstw z związku z dużym pogłowiem zwierzyny łownej oraz dzikiej zwierzyny, która również powoduje szkody          w uprawach i płodach rolnych, a nie została objęta ustawą Prawo łowieckie (jak np. żurawie, czaple, łabędzie, bobry, łosie, czy wilki), jak również zliczenia stanu zwierzyny dziko żyjącej, oraz obwodów łowieckich.

Dyskutowano głównie o kwestiach związanych z szacowaniem szkód łowieckich w związku   z wejściem w życie ustawy Prawo łowieckie w dniu 1 kwietnia 2018 r. Zmiany te wywołały duże zamieszczanie zarówno wśród rolników, jak i sołtysów. Minister Kowalczyk podkreślił, że w celu odciążenia sołtysów od obowiązku udziału w szacowaniu szkód, została wprowadzona zmiana do ustawy Prawo łowieckie, polegająca na zastąpienie ich ośrodkami doradztwa rolniczego. Projekt Ustawy Prawo łowieckie został przyjęty przez Sejm i Senat RP i obecnie oczekuje na podpis Prezydenta RP.

Prezes KRIR Pan Wiktor Szmulewicz zgłosił ministrowi problem szkód wyrządzanych  w uprawach rolnych przez takie zwierzęta jak: łabędzie, żurawie, czaple, kruki, bobry czy łosie.

Przedstawiciele samorządu rolniczego skierowali także pytania do Łowczego Krajowego Pana Piotra Jenocha w sprawie niedostatecznego odstrzału dzików w kraju, w tym strefach ASF. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że plany łowieckie nie są adekwatne  do faktycznego stanu zwierzyny w kraju. Minister środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że ten element będzie rozszerzany.

Ponadto Łowczy Krajowy zaproponował, w celu skutecznej walki z ASF, przeprowadzenie kampanii ogólnospołecznej dotyczącej bioasekuracji i ochrony bioasekuracji, szkolenia rolników czy przedstawicieli PGL LP w tym zakresie.

Źródło: KRIR