Spotkanie producentów rzepaku w sprawie materiału siewnego

13 maja 2008 r. z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele 8 firm reprezentujących około 90 % rynku nasiennego, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda z IHARu oraz Stefan Heimann z COBORU.

Uczestnicy spotkania opowiedzieli się jednoznacznie za utrzymaniem ogólnie przyjętego poziomu glukozynolanów dla nasion siewnych rzepaku C1 (15 µM/g nasion). Poziom ten uznano za przejaw działania na rzecz tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiego sektora olejowego.

Zgodzono się również, że głównym kryterium decyzyjnym podczas wpisu odmian do krajowego rejestru powinien być plon tłuszczu z uwagi na kierunek wykorzystania rzepaku na olej roślinny i biopaliwa.

– Wszyscy uczestnicy spotkania uznali, że wysokiej jakości materiał siewny rzepaku jest zasadniczym czynnikiem powodzenia jego uprawy. Istnieją liczne dane świadczące o tym, że potencjał plonotwórczy zawarty w materiale siewnym rzepaku może być efektywniej niż dotychczas wykorzystywany przez rolników. W trosce o poziom plonowania rzepaku, zebrani postanowili podjąć wspólne działania celem poprawy tej sytuacji. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie uregulowanie sprawy systemu pakowania nasion rzepaku w jednostki siewne.

Dlatego firmy hodowlano-nasienne będą dążyć do ujednolicenia systemu pakowania odmian nasion rzepaku w jednostki siewne. Wprowadzenie jednolitego standardu w tym zakresie ma na celu ułatwienie wyboru odmiany przez rolnika oraz umożliwienie wykonania precyzyjnego siewu. Działanie to służyć będzie podwyższeniu plonów rzepaku oraz dalszemu rozwojowi produkcji tej rośliny w Polsce.

Natomiast PSPO i KZPR będą popierać i propagować wszelkie działania firm hodowlano-nasiennych w zakresie wzrostu plonowania rzepaku upatrując w nim jeden z podstawowych czynników stabilizujących rynek tej rośliny.

Stanowisko w powyższych sprawach poparła m.in. prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddz. Poznań.

na podst. inf. od PSPO opr. MS, Wrp.pl