Spotkanie polowe firmy Bayer CropScience

Firma Bayer CropScience posiada kilka gospodarstw pokazowych, w których w warunkach polowych ocenia i testuje swoje produkty. Jedno z takich gospodarstw znajduje się w Gościejewie koło Rogoźna w województwie wielkopolskim.

Właścicielem tego gospodarstwa jest Marek Banasiak. Pan Marek jest także laureatem wielu nagród związanych z produkcją rolniczą, w których docenia się nie tylko jakość produkcji, ale również pomysłowość i nowatorskie rozwiązania wprowadzane w tym gospodarstwie.

Ochrona rzepaku
Wysiewane jesienią nasiona rzepaku zaprawione były zaprawą nasienną Modesto® 480 FS. Zwalczanie chorób prowadzono z wykorzystaniem dwóch fungicydów: Tilmor® 240 EC i Traper 250 EC. Jesienią rzepak potraktowano w fazie 4-6 liści preparatem Tilmor® 240 EC (0,75 l/ha). Zabieg ten nie tylko zabezpieczał rośliny przed chorobami, lecz także wpłynął pozytywnie na pokrój rośliny, wzmocnił system korzeniowy rzepaku, przez co przyczynił się do dobrego przezimowania plantacji. Preparat ten zastosowano ponownie wiosną w celu dalszej regulacji łanu i zabezpieczenia przed chorobami.
Faza opadania płatków to najkorzystniejszy termin zwalczania chorób okresu kwitnienia rzepaku, takich jak zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych i szara pleśń. Dlatego w tym okresie zastosowano Traper 250 EC (1 l/ha) – w jego skład wchodzi m.in. protiokonazol – jedna z najskuteczniejszych substancji do zwalczania zgnilizny twardzikowej.
Plantację intensywnie chroniono przed szkodnikami, wykorzystując preparat Proteus 110 OD, który skutecznie poradził sobie ze zwalczaniem m.in. chowacza brukwiaczka i słodyszka rzepakowego. Szczególnie trudna była ochrona przed szkodnikami łuszczynowymi, gdyż w optymalnym terminie ich zwalczania wystąpiły przymrozki i zabieg trzeba było opóźnić.

Herbicydy w kukurydzy
Na plantacji kukurydzy, na dwóch jej odmianach prezentowane są różne technologie zwalczania chwastów. W technologii doglebowej w różnych terminach zastosowano Adengo® 315 SC (0,44 l/ha) – przy odpowiedniej wilgotności gleby jest to najskuteczniejszy sposób zwalczania chwastów, a nawet zapobiegania ich pojawieniu się, co umożliwia osiągnięcie wysokich plonów kukurydzy.
Kombinacje z herbicydami powschodowymi zastosowano, aby pokazać jak można zwalczyć chwasty, gdy panuje susza i nie można wykonać zabiegów preparatami doglebowymi. Taką technologię wybiera się również, gdy na polu występuje perz, komosa, rdest powojowy i inne chwasty. W takich wypadkach jedynym rozwiązaniem są zabiegi powschodowe, a technologia dawek dzielonych daje najlepsze rezultaty: wysoką skuteczność i wysoki plon. Na polu zastosowano więc metodę dawek dzielonych z zastosowaniem opcji Maister PAK 310 WG – pierwszy zabieg w fazie 3-4 liści kukurydzy preparatem Maister 310 WG (0,075 kg/ha) + Actirob® 842 EC (1,0 l/ha), a drugi w fazie 5-6 liści kukurydzy herbicydem Maister 310 WG (0,075 kg/ha) + Actirob (1,0 l/ha) następnie preparatem Zeagran 340 SE (1,0 l/ha). Stosowanie tego produktu ma sens wtedy, gdy na polu masowo pojawia się rdest powojowy. Jeśli na polu nie występuje perz, a głównymi chwastami jest chwastnica i komosa lub kukurydza jest już duża można zastosować preparat Laudis® 44 OD (2,0 l/ha). Tak zrobiono na jednym z pól demonstracyjnych

Kompletny program ochrony dla pszenicy
Na polach doświadczalnych pszenicy zastosowano pięć technologii zwalczania chwastów i różne technologie ochrony fungicydowej. Pole, na którym posiana została pszenica jest tzw. polem chabrowym. Na tym tle prezentowane są 3 technologie jesiennego zwalczania chwastów preparatami Komplet® 560 SC (0,5 l/ha), Expert Met® 56 WG (0,35 kg/ha) oraz Alister Grande® 190 OD (1,0 l/ha).
Na kolejnych poletkach zastosowano wiosenne zwalczanie chwastów z wykorzystaniem herbicydów: Huzar Activ® 387 OD (1,0 l/ha), a także Atlantis® 12 OD (0,45 l/ha) + Sekator® 125 OD (0,15 l/ha).
Na tle kombinacji herbicydowych zaprezentowano różne rozwiązania ochrony przed chorobami. Były wśród nich technologie dwuzabiegowe o najwyższym poziomie ochrony czyli:
UNIVO® – Input® 460 EC na pierwszy zabieg oraz Fandango® 200 EC na drugi
FUSARO® – analogicznie Input® 460 EC oraz Prosaro® 250 EC
Prezentowana jest także technologia trzyzabiegowa, gdzie oprócz Univo® zastosowano dodatkowy zabieg preparatem Prosaro 200 EC w dawce 0,75 l/ha w fazie pszenicy – BBCH 61-65. Na polach pokazano także standardową ekonomiczną ochronę przed chorobami opartą na preparatach Soligor® 425 EC oraz Falcon® 460 EC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności