fbpx

Spotkanie izb rolniczych z Polski i Francji

Prezesi Stowarzyszeń Izb Rolniczych Polski i Francji, Panowie Wiktor Szmulewicz i Luc Guyau, rozmawiali w dniu 17 stycznia w Warszawie na temat działalności związanej z doradztwem rolniczym, o przyszłości WPR, jak również o dwustronnej współpracy między obu przedstawicielstwami Izb Rolniczych. N

Wizyta Pana Guyau została zorganizowana z okazji oficjalnej inauguracji finansowanego przez Komisję Europejską programu współpracy w formie twinningu między Francją i Polską, mającego na celu stworzenie sieci informatycznej dla ośrodków doradztwa rolniczego (ODR). Program ten mobilizuje w sposób szczególny ekspertów z francuskich izb rolniczych świadczących usługi dla rolników.

inicjatywę, autonomię, innowację i odpowiedzialność rolników. Doradztwo rolnicze powinno być w szczególności ukierunkowane na dostosowanie produkcji do oczekiwań rynku i na tworzenie wartości dodanej. W sensie ogólnym, ciała doradcze powinny być w stanie analizować zarządzanie gospodarstwem rolnym jako całością, aby wspomagać jego zrównoważony rozwój i uwzględnić jego najbliższe środowisko oraz stosunki z otoczeniem.

6 tygodni po wizycie w Warszawie francuskiego ministra rolnictwa Pan Michel Barnier, która miała miejsce 30 listopada ub. roku, z myślą o stworzeniu trwałej współpracy w kwestii Wspólnej Polityki Rolnej, Prezesi Izb Rolniczych obu krajów wymienili poglądy na temat przyszłości WPR w takim samym duchu dialogu i zaangażowania, jak obaj Ministrowie.

Obaj Prezesi przypominają, że rolnicy z UE powinni być traktowani na równi, szczególnie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przy okazji oceny jej funkcjonowania, jak i po roku 2013. Oba kraje potrzebują silnej polityki rolnej, która umożliwia zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności i równowagi żywnościowej na głównych rynkach światowych, odgrywając zasadniczą rolę w dziedzinie środowiska, utrzymania terenu i równowagi społecznej. W ramach europejskiego modelu rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami i walka ze zmianami klimatycznymi są bardziej niż kiedykolwiek aktualne.

Cele i zasady WPR po 2013 powinny zostać wprowadzone i określone w roku bieżącym, na długo przed przyznaniem środków budżetowych koniecznych do ich osiągnięcia. WPR powinna wzmocnić konkurencyjność rolnictwa europejskiego i pomagać producentom we wprowadzaniu na rynek ich produktów. Według francuskich i polskich Izb Rolniczych, zapobieganie i zarządzanie kryzysami, optymalizacja organizacji sektorów, zawieranie kontraktów z sieciami dystrybucji… oraz nieustająco jakość i bezpieczeństwo produktów rolnych, są najważniejszymi tematami dla producentów. Obaj Prezesi pragną silnej Wspólnej Polityki Rolnej zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie, gdyż rolnicy nie mają żadnego interesu w tym, aby żyć w strefie wolnego handlu, która zależałaby jedynie od prawa rynku. Musimy stworzyć mechanizmy regulacyjne i wzmocnić część ekonomiczną WPR, to znaczy pierwszy filar.

Poza tym, w ramach współpracy między Izbami Rolniczymi, Pan GUYAU zaproponował Panu SZMULEWICZOWI wzmocnienie partnerstwa w celu uczestniczenia w europejskich projektach w dziedzinie rozwoju wsi (program Leader) i doradztwa dla rolników oraz wzmocnienie więzi między naszymi przedstawicielami w Brukseli.

Na koniec, obaj Prezesi Izb zachęcali struktury lokalne do kontynuowania działań związanych z dwustronną współpracą, które wyrażają się szczególnie poprzez podejmowanie rolników na wielkich targach specjalistycznych, wymianę informacji oraz projekty techniczne dotyczące różnych tematów, jak chociażby szkolenie, znaki jakości lub agroturystyka.

Prezes francuskich izb Rolniczych zaprosił Prezesa polskich Izb Rolniczych do Paryża, z okazji Międzynarodowej Wystawy Rolniczej, podczas której odbędzie się spotkanie europejskiej sieci izb rolniczych.

W. Petera
Rzecznik Prasowy KRiR

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×KZPRiRB podcasty - baner