Spotkanie europejskiego przemysłu olejarskiego

W dniach 17-18 maja br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Europejskiej Federacji Przemysłu Olejarskiego i Pasz Białkowych Unii Europejskiej (FEDIOL). Komitet Konsultacyjny jest organem doradczym zarządu FEDIOL, składa się z dyrektorów generalnych wszystkich krajowych stowarzyszeń będących członkiem FEDIOL i koordynuje prace oraz działania podejmowane we wszelkich zakresach na poziomie europejskim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele europejskich stowarzyszeń reprezentujących przemysł olejarski i tłuszczowy następujących krajów:
-Polski – Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO)
-Niemiec – Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (OVID)
-Francji – Huileries de France
-Belgii – Federatie van Belgische Fabrikanten van Vetten en Oliën (FBVO)
-Włoch – Associazione Italiana Dell’Industria Olearia (ASSITOL)
-Danii – Association of Danish Oil and Oilseed Processors (ADOP).

Podczas posiedzenia zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia, nad którymi obecnie pracuje FEDIOL. Omówiono m.in. podjęte działania w celu ustalenia technicznego poziomu tzw. niezamierzonej obecności odmian roślin genetycznie modyfikowanych jeszcze nie zatwierdzonych w Unii Europejskiej (tzw.LLP). Unijna polityka pod hasłem zero tolerancji” dla zanieczyszczeń nie autoryzowanymi roślinami GMO może doprowadzić do ograniczenia dostaw białkowych materiałów paszowych, a w rezultacie narazić na kryzys europejski przemysł żywnościowo-paszowy. Poinformowano, iż FEDIOL odbył spotkania z przedstawicielami Komisji DG Industry, DG AGRI oraz DG SANCO, którym problem LLP jest znany, jednak nie wiadomo kiedy temat ten zostanie podjęty przez Komitet Stały.
Przedstawiono także kwestie dotyczące zasad oznakowania produktów spożywczych i poinformowano, iż FEDIOL obecnie skupił się na zagadnieniach związanych z kwasami tłuszczowymi trans (TFA). Zgodnie z opinią m.in. FEDIOL oraz IMACE, ich definicja pozostała niezmieniona i obejmuje wszystkie źródła pochodzenia. Natomiast pomimo faktu, że obecnie całkowite spożycie TFA na osobę jest niższe od poziomu zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a zatem nie budzi obaw zdrowotnych, oznakowanie ich zawartości ma być obowiązkowe. Pierwsze czytanie rozporządzenia w sprawie udzielania konsumentom informacji o żywności w Parlamencie Europejskim przewidziane jest na połowę czerwca
Podczas posiedzenia omawiane były także zagadnienia związane z:
-implementacją Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
-zrównoważoną produkcją oleju palmowego,
-przyjęcia przewodnika bezpiecznej produkcji materiałów paszowych opracowanego przez AAF i FEDIOL.

Źródło: PSPO