Sposób wyliczania pomocy jest źle skonstruowany?

Dużo kontrowersji wśród rolników budzą zasady przyznawania pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały straty w wyniku ujemnych skutków przezimowania. 

Do urzędów gmin szacujących straty zgłaszają się niezadowoleni i oburzeni rolnicy ze skargami, że pomimo pozytywnej opinii wojewody i strat przekraczających 30 % dochodu gospodarstwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmawia udzielenia pomocy finansowej.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie uważa, że sposób wyliczenia pomocy przez ARiMR jest źle skonstruowany w przypadku szkód związanych z przezimowaniem roślin. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 listopada 2016 roku Dz.U.2016.Poz.1912, na który powołuje się ARiMR w czasie rozpatrywania wniosków o pomoc. Rozporządzenie to określa, że pomoc dotyczy wystąpienia szkody w danej uprawie w wysokości, co najmniej 50% i mniej niż 70%. Szkody powstałe w wyniku wymarznięcia szacuje się (na podstawie innego rozporządzenia) maksymalnie w 50%, gdyż rolnik może zasiać uprawę jarą. Połączenie tych dwóch rozporządzeń powoduje, że większość rolników dostaje odmowną decyzję od ARiMR.

Według rolników nie może być tak, że komisja gminna sprawdza i wylicza straty, następnie wojewoda je potwierdza, a ARiMR na nowo je ocenia. Powstaje wówczas wrażenie, że brakuje środków na pomoc i trzeba “kombinować”. Jeśli pomoc ma być naliczana w taki sposób, to w naszym mniemaniu, aby nie robić zamętu, lepiej przyznać, że brak  środków i pomocy nie będzie – mówi Włodzimierz Jaworski, przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie.

Źródło: IRWŁ