Sposób na Sukces – przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie organizuje XVIII już edycję ogólnopolskiego konkursu “Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. W tegorocznej XVIII edycji konkursu Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Konkurs ma charakter niekomercyjny a jego organizacja opiera się na współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Rada Programowa konkursu pracuje społecznie a uczestnicy konkursu nie ponoszą opłat.

Do konkursu, jak zaznaczają organizatorzy, mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

– Zgłoszenia należy nadsyłać do 10 grudnia 2017 r. na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99 05-840 Brwinów z dopiskiem “Sposób na Sukces” – informuje CDR.

Źródło: CDR