Sposób na zażegnanie kryzysu rolnego w UE?

Copa i Cogeca 25 lutego opublikowały i przekazały Komisji Europejskiej pakiet środków pozwalających na zażegnanie kryzysu rolnego w Unii Europejskiej .

Sytuacja każdego dnia staje się coraz gorsza. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze zmagają się z poważnymi problemami finansowymi, a wielu z nich jest zmuszonych zarzucić działalność. Znaleźli się oni w szczególnie niekorzystnej sytuacji po utracie, z dnia na dzień, naszego głównego zagranicznego rynku zbytu – Rosji – wartego 5,1 mld euro, w wyniku sytuacji na politycznej arenie międzynarodowej. Ceny środków produkcji rosną w galopującym tempie, szczególnie ceny nawozów, a załamanie się cen ropy wywierające presję na ceny towarów nie wpłynęło na koszt nawozów. Sytuacja ta jest nie do wytrzymania. 500-milionowy pakiet udostępniony przez UE we wrześniu ubiegłego roku nie wystarczy, by poradzić sobie z tą tragiczną sytuacją. Co gorsza, to tej pory wypłacono jedynie 25% tego pakietu. Jeśli UE nie podejmie natychmiastowych działań, kryzys osiągnie niespotykany poziom, ciążąc coraz bardziej na gospodarce obszarów wiejskich i uniemożliwiając UE wyżywienie rosnącej liczby ludności w przyszłości – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogega.

Zdaniem tych największych w Europie organizacji rolniczych trzeba doprowadzić do ponownego otwarcia rosyjskiego rynku, przyśpieszyć negocjacje handlowe z Japonią, wzmocnić działania promocyjne i wykorzystać ubezpieczenia kredytów eksportowych. Ponadto zintensyfikować działania pozwalające na lepsze zarządzanie rynkiem, w tym czasowo podnieść cenę interwencyjną mleka i przedłużyć okres dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny i produktów mlecznych.

Należy  jak podkreślają  Copa – Cogeca przeprowadzić przegląd narzędzi rynkowych w sektorze warzyw i owoców. Trzeba walczyć z nieuczciwymi praktykami w łańcuchu żywnościowym, by rolnicy mogli uzyskać wyższe ceny za swoje produkty i aby dystrybutorzy nie wywierali na nich nadmiernej presji. Można zmniejszyć koszty środków produkcji poprzez zniesienie ceł importowych, zwłaszcza tych nakładanych na nawozy.

Potrzebujemy także bardziej zdecydowanych działań ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w zakresie umarzania zadłużenia, pomocy państwa i dostosowania pułapu „de minimis”. Państwa członkowskie muszą również w pełni wykorzystać narzędzia dostępne w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i programów krajowych, by pomóc rolnikom w skuteczniejszym zarządzaniu ryzykiem – dodaje Pesonen.
Obi oba