Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie organizuje XVII edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.


Jak udało się nam ustalić celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2015 roku i w pierwszym półroczu 2016 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

W tegorocznej XVII edycji Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych. Konkurs ma charakter niekomercyjny a jego organizacja opiera się na współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Rada Programowa konkursu pracuje społecznie a uczestnicy konkursu nie ponoszą opłat – informują organizatorzy.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2016 r. na adres: Centrum Doradztwa rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99 05-840 Brwinów z dopiskiem Sposób na Sukces.

Źródło: CDR