Sposób na mleczny kryzys

Trudna sytuacja na rynku mleka odczuwalna jest już w większości krajów unijnych. Ceny na rynku mleka w całej Europie spadły o ok. 20–30% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dlatego w większości państw konieczne jest wprowadzenie środków stabilizujących rynek mleka i rekompensujących straty ponoszone przez producentów. Według Niemieckiego Związku Zawodowego Rolników (DBV) przyczyną obecnego kryzysu nie jest wygaśniecie systemu kwotowania mleka, ale embargo rosyjskie oraz słaba koniunktura eksportowa do ważnych krajów trzecich (dotychczas najwięcej wyrobów mleczarskich trafiało na rynek, chiński, rosyjski, amerykański szwajcarski, Arabii Saudyjskiej, do Afryki północnej, Korei i Wietnamu). Obecnie ok. 30% niemieckich producentów mleka ma problemy z płynnością finansową i musi korzystać z kredytów bankowych.

Dlatego w celu rozładowania trudnej sytuacji na rynku mleka DBV proponuje europejską ofensywę eksportowa, w ramach, której należy jeszcze bardziej promować eksport produktów mleczarskich, poszukiwać nowych rynków zbytu oraz usunąć weterynaryjne bariery handlowe. Wszystkie te działania miałyby być finansowane ze środków pochodzących z kar za przekroczenie kwot mlecznych. Zdaniem Niemieckiego Związku Zawodowego Rolników konieczna jest też weryfikacja cen interwencyjnych z uwzględnieniem wzrostu kosztów produkcji.

Jednocześnie powinny zostać podjęte działania mające na celu obniżenie nadwyżki produkcyjnej na rynku, poprzez rekompensaty dla rolników, którzy czasowo zmniejszą produkcję od 5 do 20 %. Gospodarstwa, które wyniku niskich cen mleka i rosnących kosztów produkcji mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej mogłyby też korzystać za poręczeniem państwa ze specjalnych bankowych linii kredytowych oraz mieć możliwość rozłożenia na raty długów podatkowych. DBV apeluje również o wcześniejsze wypłaty płatności bezpośrednich, co w ocenie Związku stanowiłoby także formę podtrzymania płynności finansowej rolników. DBV po raz kolejny postuluje także o tworzenie przez rolników rezerw finansowych na wypadek ryzyka, które byłyby wolne od podatku. Jednak koncepcja utworzeniu takiego funduszu jak dotąd nie zyskała aprobaty rządu federalnego.

Obi oba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności