Spór o wina owocowe…

… tym razem jednak pomiędzy spółką Ambra i Polską Radą Winiarstwa. Ta pierwsza oskarżyła PRW o ochronę partykularnych interesów jej członków, na co rada odpowiada, że wina owocowe to ogromna wartość polskiego rynku, a swoje działania zawsze uzgadnia ze swoimi członkami, w tym również z Ambrą.

Wraz z początkiem grudnia z członkostwa w Polskiej Radzie Winiarstwa wystąpiła spółka Ambra. Jak tłumaczą jej przedstawiciele, powodem jest ich negatywna ocena obecnych działań PRW. Według Ambry, rada nie reprezentuje już interesu polskiego winiarstwa, stoi w sprzeczności z jego misją i wprowadza konsumentów w błąd.

Spółka zarzuca radzie, że jej postępowanie ma obecnie na celu jedynie ochronę interesów niektórych jej członków, zamiast działać na rzecz branży całościowo. – Organizacja, która w swoich założeniach miała przyczyniać się do „podnoszenia jakości wyrobów winiarskich oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych i integracji pracowników branży winiarskiej”, w rzeczywistości nie była w stanie wypracować jednolitych stanowisk branży, godząc się na rozwiązania pośrednie degradujące jakość produktów oferowanych polskim konsumentom. Dowodem na to mogą być ostatnie działania i wypowiedzi Polskiej Rady Winiarstwa na temat sporów wybranych jej członków dotyczących postępowań akcyzowych w sprawie ww. napojów fermentowanych – informowało biuro prasowe AMBRA S.A.

W odpowiedzi na te zarzuty PRW przedstawiła swoje oświadczenie, w którym stanowczo nie zgadza się z tym stanowiskiem. Według rady, reprezentuje ona większość polskiego rynku winiarskiego. Skupienie swoich działań na ochronie produkcji wyrobów winiarskich opartych na krajowych owocach to według niej działanie na rzecz interesów kraju i rodzimych producentów, ponieważ tego typu napoje wyróżniają Polskę na skalę europejską.

Krajowa produkcja owocowych wyrobów winiarskich to ogromna wartość polskiego rynku i źródło przewagi krajowego rolnictwa. Owocowe wyroby winiarskie, charakterystyczne dla naszej części Europy, zdobywają obecnie rynki zachodnioeuropejskie, a nieaktualne utożsamianie ich z produktami niskiej jakości budzi nasze zdziwienie tym bardziej, że pada w oświadczeniu producenta bardzo licznych wyrobów winiarskich na bazie owocowej, w tym na bazie jabłek. Obrona polskich wyrobów fermentowanych wobec polskich organów podatkowych podejmowana była w uzgodnieniu z Ambra S.A. i dotyczyła wszystkich jakościowych produktów winiarskich – można przeczytać w oświadczeniu PRW.

Poniżej przedstawiamy oświadczenie Polskiej Rady Winiarstwa w związku z wystąpieniem Ambry S.A. z PRW”:
„Polska Rada Winiarstwa otrzymała oświadczenie o rezygnacji Ambra S.A. z członkostwa. Stanowczo nie zgadzamy się jednak z uzasadnieniem tej decyzji.

Polska Rada Winiarstwa jest ekspertem i największą organizacją w branży winiarskiej. Zrzesza czołowych producentów, importerów i dystrybutorów win i miodów pitnych oraz innych przedsiębiorców związanych z rynkiem winiarskim w Polsce. Polska Rada Winiarstwa reprezentuje większość polskiego rynku winiarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem producentów wyrobów winiarskich, którzy kultywują produkcję charakterystycznych dla krajowego rynku wyrobów winiarskich w oparciu o krajowe owoce, co wyróżnia Polskę na skalę europejską.

Polska Rada Winiarstwa jako Związek Pracodawców chroni interesy wszystkich swoich członków, wypracowując możliwy do osiągnięcia konsensus. Takie podejście wymaga gotowości członków do ustępstw oraz pójścia na kompromis w imię jedności i wspólnego interesu branży. Do czasu oświadczenia wydanego przez ABMRA S.A. wszyscy członkowie Polskiej Rady Winiarstwa szanowali wypracowane w ten sposób wspólne stanowiska branży i powołali organizację, która łączy pod jednym dachem producentów miodów pitnych, cydrów, perry, win owocowych, a także importerów i dystrybutorów win gronowych.

Krajowa produkcja owocowych wyrobów winiarskich to ogromna wartość polskiego rynku i źródło przewagi krajowego rolnictwa. Owocowe wyroby winiarskie, charakterystyczne dla naszej części Europy, zdobywają obecnie rynki zachodnioeuropejskie, a nieaktualne utożsamianie ich z produktami niskiej jakości budzi nasze zdziwienie tym bardziej, że pada w oświadczeniu producenta bardzo licznych wyrobów winiarskich na bazie owocowej, w tym na bazie jabłek.

Obrona polskich wyrobów fermentowanych wobec polskich organów podatkowych podejmowana była w uzgodnieniu z Ambra S.A. i dotyczyła wszystkich jakościowych produktów winiarskich. Polska Rada Winiarstwa broni polskiego rynku owocowych wyrobów winiarskich, rozwijając go oraz wprowadzając liczne innowacje, przy zachowaniu dorobku naszej tradycji. Nowoczesne i innowacyjne podejście spotkało się z niezasłużonym zarzutem ze strony Ambra S.A. Troska o konsumenta towarzyszy działaniom Polskiej Rady Winiarstwa od 24 lat, co znalazło swój wyraz w statucie Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa oraz w jej działaniach, takich jak piętnowanie zafałszowanych wyrobów alkoholowych.

24 lata funkcjonowania pozwoliły Polskiej Radzie Winiarstwa wypracować ugruntowaną pozycję eksperta w dziedzinie produkcji i znakowania wyrobów winiarskich. Organizacja wielokrotnie stawała w obronie wysokich standardów jakościowych oraz interesów konsumentów. Formułowane w tym zakresie zarzuty nie mają żadnej podstawy.”

Renata Struzik, źródło: PRW
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności