Spółki rolno-spożywcze do prywatyzacji

Z informacji uzyskanych przez redakcję w ministerstwie skarbu wynika, że zakończono pracę nad Koncepcją prywatyzacji spółek rolno-spożywczych”, w których Państwo ma nawet do 100 procent udziału. Z 34 spółek będących w gestii resortu do prywatyzacji proponuje się 12. Wśród nich są m.in. Rynek Hurtowy w Broniszach, Lubelski Rynek Hurtowy w Elizówce oraz Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt. W spółkach hodowlanych zakłada się nieodpłatne przekazanie nawet do 30% akcji pracownikom.”

Celem prywatyzacji jest zapewnienie tym spółkom normalnych warunków funkcjonowania na rynku, w tym możliwości dopływu kapitału oraz korzystania z przywilejów przysługujących sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw.

Spośród 34 spółek będących w gestii Ministerstwa Skarbu Państwa do prywatyzacji proponuje się 12 spółek podzielonych na dwie grupy. Pierwszą grupę tworzą spółki zajmujące się hodowlą i rozrodem zwierząt, tzw. SHiUZ-y, które mają istotne znaczenie dla postępu biologicznego w hodowli zwierząt i kontynuowaniu polskiej szkoły hodowli. Są to:Małopolskie Centrum Biotechniki Sp.z o. o. z siedzibą w Krasnem, Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Mazowieckie Centrum Rozrodu i Hodowli Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą w Tulicach.

Drugą grupę stanowią spółki odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie regionalnych i ponadregionalnych rynków rolnych oraz giełd towarowych zajmujących się organizacją zbytu produktów rolnych, a także informacją o cenach i oferowanych ilościach towaru. Są to następujące podmioty: Beskidzki Hurt Towarowy S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach, Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy Giełda Hurtowa S.A. w Legnicy, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczwego S.A. we Wrocławiu, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska” S.A.w Elblągu, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu, Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. w Zielonej Górze.

Twórcy koncepcji zakładają, że w przypadku spółek hodowlanych zakup udziałów może realnie zrealizować około 4-5 tys. osób na 44.6 tys. ogółu uprawnionych. Mogą one przeznaczyć na ten cel około 35-40 mln zł w przeliczeniu na każdą ze spółek. Przyjmując, że wartość spółki oscyluje na poziomie około 50 mln zł, kwota 35-40 mln zł wystarczy do nabycia 70 proc. udziałów. Pozostałe 30 proc. ma zostać przekazane nieodpłatnie hodowcom będącym pracownikami spółek