Spółdzielnie w łańcuchu żywnościowym

Podczas konferencji pod tytułem Spółdzielnie dążące do sprawiedliwego i konkurencyjnego łańcucha dostaw żywności”, zorganizowanej 24 kwietnia w Brukseli przez Cogeca i Euro Coop, uczestnicy podkreślili korzyści płynące z listy uczciwych praktyk, którą niedawno uzgodnili partnerzy w łańcuchu żywnościowym, łącznie z rolnikami, spółdzielniami rolniczymi, handlowcami, przedstawicielami przemysłu spożywczego, spółdzielniami konsumenckimi oraz dystrybutorami.”

Podkreślano ponadto wkład spółdzielni w utworzenie sprawniej działającego łańcucha żywnościowego. Wydarzenie to miało miejsce w czasie tygodnia spółdzielni i upamiętnia ustalony przez Narody Zjednoczone Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012″.
Lista dobrych praktyk ma na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk prowadzących do nadużyć w łańcuchu żywnościowym i jest bardzo ważnym osiągnięciem sektora rolno-spożywczego UE.
Przedsiębiorstwa kierujące się zasadami etycznymi, spółdzielnie rolnicze i konsumenckie, są z natury odpowiedzialnymi podmiotami celującymi w sprawiedliwych stosunkach. Obecnie trwają negocjacje w sprawie opracowania ram zapewniających odpowiednie wdrażanie i przestrzeganie norm oraz rozwiązywanie sporów w przypadku niestosowania zasad.
Przemawiając na konferencji, Pan Paolo Bruni, Przewodniczący Cogeca podkreślił: “Spółdzielnie rolnicze odgrywają kluczową rolę na rynku. Umożliwiają rolnikom połączenie sił we wprowadzeniu na rynek produktów, dodawaniu wartości produktom oraz otrzymywaniu lepszych dochodów z rynku, pomagają chronić rolników przed ryzykiem i wspierają ulepszanie produktów poprzez badania i innowacje, co w obecnej sytuacji gospodarczej jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż wszyscy partnerzy w łańcuchu żywnościowym zgodzili sie, co do tych zasad. Mogę tylko przypomnieć, jak ważna jest praca Cogeca, Euro Coop oraz innych zainteresowanych stron w UE, członków Forum wysokiego szczebla ds. poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności na rzecz uzgodnienia dobrowolnych rozwiązań mających na celu poprawę praktyk handlowych. Przy kolejnej okazji, w związku z promowaniem i pobudzaniem innowacji, Cogeca będzie przyznawać w czerwcu 2012 Europejską nagrodę dla innowacji spółdzielczej“.
Pan Aldo Soldi, Przewodniczący Euro Coop powiedział: “Jako dystrybutorzy będący własnością zrzeszonych członków – konsumentów i przedstawiciele ruchu spółdzielczego, spółdzielnie konsumenckie mają do odegrania ważną rolę w zapewnianiu sprawiedliwego, zrównoważonego i zbilansowanego łańcucha żywnościowego w Europie. Spółdzielczy dystrybutorzy uprzywilejowują długoterminową współpracę z dostawcami i szukają możliwości współpracy z lokalnymi producentami działającymi na małą skalę. Jesteśmy przekonania, że jedynie rozumowanie oparte na współpracy i wzajemnym zrozumieniu może doprowadzić do utworzenia wyważonego i przejrzystego łańcucha żywnościowego, który sprosta potrzebom konsumentów“.

Cogeca reprezentuje 38 000 spółdzielni z sektorów rolnego, spożywczego i leśnego UE, o rocznym obrocie wynoszącym 360 miliardów euro, zatrudniających 660 000 osób. Cogeca powstała w roku 1959 by bronić interesów rolników i zapewnić odpowiednie funkcjonowanie łańcucha żywnościowego.
Euro Coop zrzesza krajowe organizacje spółdzielni konsumenckich z 18 państw europejskich. Euro Coop została założona w 1957 roku. Obecnie reprezentuje interesy ponad 4500 lokalnych i regionalnych spółdzielni, których właścicielami jest 30 milionów konsumentów z całej Europy, przy rocznym obrocie w wysokości 74 miliardów i 450 000 zatrudnionych osobach.

Źródło: Cogeca