Spółdzielczość rolnicza – na nowych zasadach

Po wielu latach zapaści i zapomnienia spółdzielnie rolnicze być może już wkrótce zaczną się ponownie rozwijać , a chłopi  chętnie będą korzystać z tej formy zrzeszania się.  Będzie to możliwe dzięki nowej, opracowanej przez resort rolnictwa  ustawie o spółdzielniach rolników, która trafiła pod obrady Sejmu 5 kwietnia.

Nowelizacja ta  kompleksowo reguluje zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni rolników. Zawiera też przepisy zachęcające do powoływania spółdzielni, aby stworzyć lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności przez producentów rolnych.

Projekt zakłada m.in., że spółdzielnia rolników będzie dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych lub prawnych, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą dotyczącą działów specjalnych produkcji rolnej, będących producentami produktów rolnych lub grup tych produktów albo prowadzących chów lub hodowlę ryb.

Jako spółdzielnia rolników rozumiane będzie też zrzeszenie osób fizycznych lub prawnych niebędących rolnikami, zajmujących się przechowywaniem, magazynowaniem, sortowaniem, pakowaniem lub przetwarzaniem produktów rolnych lub grup tych produktów bądź ryb.

Źródło: Sejm RP