Spółdzielczość pod egidą Cogeca

Inaugurując Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012 w Europie Komitet Cogeca zorganizował 12 stycznia wraz z innymi organizacjami konferencję prasową, podkreślając jak ważną rolę odgrywają spółdzielnie na rynku oraz w jaki sposób wspierają one strategię UE 2020 ze względu na fakt, że 40 milionów osób jest zatrudnionych w unijnym sektorze rolno-spożywczym. W celu zachęcania do innowacji i rozwoju, Komitet Cogeca w czerwcu 2012 przyzna Europejską nagrodę dla innowacji spółdzielczej oraz zorganizuje Tydzień spółdzielni w kwietniu.

Przemawiając na konferencji prasowej, zorganizowanej wspólnie z Cooperatives Europe i innymi europejskimi organizacjami członkowskimi, którą prowadził eurodeputowany Capoulas Santos, Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział: Spółdzielnie rolne są siłą napędową konkurencyjnego i innowacyjnego sektora rolno-spożywczego w Unii. Umożliwiają one rolnikom wspólną sprzedaż produktów, dodawanie wartości do produktów oraz pomagają one chronić rolników przed zagrożeniami oraz zapewniają rozwój produktów poprzez badania i innowację. Na przykład w sektorze warzyw i owoców, gdzie podaż w znacznym stopniu zależy od pory roku, spółdzielnie odgrywają ważną rolę w zapewnianiu równowagi rynkowej”.
Dodał “Ponieważ rolnicy otrzymują obecnie jedynie kilka centów z każdego euro wydanego przez konsumenta bardzo ważna jest dalsza koncentracja podaży właśnie poprzez rozwój spółdzielni, aby rolnicy mogli uzyskiwać wyższe przychody z rynku. Jest to niezmiernie ważne ze względu na obecny kryzys gospodarczy i wzrastające zapotrzebowanie na żywność na świecie, które najprawdopodobniej wzrośnie o 70% do roku 2050. Dlatego też polityki unijne muszą w dalszym ciągu zwiększać rolę spółdzielni. Z zadowoleniem stwierdzam, że Komisja Europejska zdaje sobie z tego sprawę i przedstawiła plany mające na celu wzmocnienie roli spółdzielni w swojej propozycji dotyczącej przyszłości Wspólnej polityki rolnej (WPR). Jest to krok w dobrą stronę i ciekawy będzie dalszy rozwój sytuacji. Komisja ma zamiar pracować w każdym sektorze, aby zobaczyć w jaki sposób organizacje producentów, takie jak spółdzielnie, mogą zostać wzmocnione, koncentrując się szczególnie na sektorach warzyw i owoców, wina, oliwki z oliwek i owiec. Uważamy, że wartość, którą spółdzielnie już dodały, powinna zostać uznana na rynku”.
W międzynarodowym rok spółdzielczości 2012 Cogeca zamierza podejmować nowe inicjatywy i podwoić wysiłki mające na celu promocję spółdzielni rolnych. Wspólnie z innymi stronami zainteresowanymi Cogeca zorganizuje kilka imprez, jak na przykład Tydzień spółdzielni w kwietniu w Brukseli. Ponadto Komitet Cogeca w czerwcu przyzna Europejską nagrodę dla innowacji spółdzielczej. Nagroda ta ma pokazać kreatywność i innowacyjność europejskich spółdzielni rolnych oraz zachęcić innych do poprawy ich konkurencyjności oraz pozycji w łańcuchu żywnościowym, a także do tworzenia bardziej innowacyjnych produktów. Projekty mogą obejmować lepsze pakowanie/ dystrybucję lub przedłużenie daty zdatności produktu do spożycia lub jego wartości odżywczych.
Źródło: Cogeca