SPO po raz drugi

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało o wyrażeniu przez Komisję Europejską zgody na wydłużenie do końca czerwca 2009 roku możliwości dokonywania płatności dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004 – 2006″. W związku z tym ARiMR wznowi nabór wniosków na dofinansowanie “Chowu i hodowli ryb” oraz “Przetwórstwa i rynku rybnego”.”

Z uwagi na znaczny wzrost kursu euro, który spowodował zwiększenie limitu finansowego w SPO, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęły decyzję o wznowieniu naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.2 Chów i hodowla ryb jak również w działaniu 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny.

Wnioski o dofinansowanie składać będzie można w Biurach Wsparcia Inwestycyjnego oddziałów regionalnych ARiMR właściwych dla miejsca realizacji projektów, w planowanym terminie od 19 do 31 stycznia 2009 roku. Ostateczny termin zostanie podany w odrębnym komunikacie.

Końcową datą na zrealizowanie projektów i złożenie ostatnich wniosków o płatność dla inwestycji objętych dofinansowaniem w ramach tego naboru jest 31 marca 2009 roku. W związku z tym zawieranie umów dotyczyć będzie projektów o krótkim terminie realizacji, najczęściej polegających na zakupie maszyn i urządzeń.

Dodatkowo rozważana jest możliwość wznowienia naboru wniosków w działaniu 1.1. Złomowanie statków. O decyzji w tym zakresie poinformujemy w późniejszym terminie.Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków w działaniu 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich oraz w działaniu 4.2 Działania społeczno – ekonomiczne.

opr. MS/Wrp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności