Spis pogłowia zwierząt w gospodarstwie rolnym

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom o dokonaniu corocznego spisu pogłowia zwierząt w gospodarstwie. Obowiązek wykonania ewidencji dotyczy posiadaczy świń, owiec oraz kóz. Ostateczny termin przeprowadzenia aktualnego spisu upływa dokładnie 12 miesięcy od daty dokonania spisu w roku poprzednim.

Wynik spisu dotyczącego świń należy umieścić w księdze rejestracji oraz przekazać kierownikowi biura powiatowego ARiMR za pomocą Portalu IRZ plus, można go również dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Natomiast wynik spisu dotyczącego owiec i kóz należy umieścić wyłącznie w księdze rejestracji owiec i kóz.

Nie dotyczy to rolników którzy zgłaszają wszystkie zdarzenia związane z tymi zwierzętami za pośrednictwem portalu IRZPlus.

Źródło: ARiMR

Opracował: Samuel Skrzysz