Spiesz się z wnioskiem!

Już tylko niecałe dwa tygodnie zostały na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 rok, przypomina ARiMR.

Od początku naboru do biur powiatowych ARiMR zostało złożonych 418 tys. wniosków o płatności bezpośrednie, 229 tys. wniosków o dopłaty z tytułu ONW, blisko 4,2 tys. rolników złożyło nowe wnioski o wsparcie z „Programu rolnośrodowskowego”, a ponad 25,5 tys. rolników w ramach już złożonych wniosków ubiega się o przyznanie im kontynuacyjnych płatności.
Kto nie zdąży złożyć do ARiMR swojego wniosku do 15 maja musi liczyć się z tym, że otrzyma mniejsze dopłaty. Rolnik, który złoży wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW czy rolnośrodowiskowych po 15 maja, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku, otrzyma należne mu płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Warto też dodać, że starający się o jednolite płatności obszarowe, płatności uzupełniające, specjalne płatności obszarowe do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowe, mogą dokonywać zmian w już złożonych w Agencji wnioskach. Bez żadnych sankcji finansowych można to zrobić do 31 maja 2013 roku. Natomiast złożenie poprawionego wniosku po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., spowoduje (tak jak w wypadku złożenia wniosku po upływie podstawowego terminu) obniżenie płatności do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
(mat)

<!–
document.writeln('’);
//–>