Specustawa złagodzi skutki ASF

13 września weszła w życie  ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umożliwi wykup zdrowych świń od rolników ze strefy ochronnej ASF (tych, którzy nie mogą sprzedać świń w rynkowych warunkach) i przerobienie mięsa tych zwierząt na konserwy.

Ustawa przewiduje, że świnie będą skupowane przez zakłady przetwórcze po cenie nie niższej niż średnia rynkowa w regionie. Przed ubojem świnie będą dwukrotnie badane na obecność ASF. Mięso ze zdrowych zwierząt będzie przetwarzane w procesie obróbki cieplnej w wysokiej temperaturze. Wytworzona tak żywność będzie najwyższej jakości, a konserwy będą mogły kupić bez przetargu jednostki finansów publicznych na cele związane z ich działalnością, np. dla wojska lub na cele charytatywne. Produkty te znajdą się również w sprzedaży rynkowej.

Mięso zdrowych świń, pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF może być przetwarzane i spożywane przez ludzi bez jakiegokolwiek ryzyka – obowiązujące przy zwalczaniu wirusa restrykcyjne wymagania weterynaryjne są bezwzględnie wypełniane przy produkcji i wprowadzaniu na rynek żywności, którą wyprodukowano ze zdrowych zwierząt pochodzących z takich obszarów – informuje Kancelaria Sejmu RP.

Źródło: Sejm RP
Opracował: Samuel Skrzysz