Spadły ceny masła

W ostatnim tygodniu stycznia wraz z utrzymującą się tendencją spadkową cen zbytu przetworów mleczarskich na rynku unijnym, w Polsce również te produkty taniały. Z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że generalnie w styczniu br. średnie ceny sprzedaży netto masła ekstra w blokach obniżyły się o ok. 13% w relacji miesięcznej do 11,6 zł/kg.

Masło konfekcjonowane potaniało w nieco mniejszym stopniu, bo o ok. 6% m/m do 13,4 zł/kg. Analiza cen masła w szerszym horyzoncie czasowym wskazuje, że w styczniu br., w przeciwieństwie do wielu innych przetworów mleczarskich, kształtowały się jednak one powyżej poziomu w analogicznym okresie zarówno 2008, jak i 2009 roku.

Średnie ceny sprzedaży netto OMP w styczniu br. spadły o blisko 3% w stosunku do grudnia ub. r., do 7,8 zł/kg. Na stabilnym poziomie kształtowały się ceny zbytu sera Edamskiego 11,9 zł/kg.