Spadek produkcji zbóż w UE

Copa i Cogeca 19 października opublikowały skonsolidowane dane szacunkowe dotyczące europejskich zbiorów zbóż za 2018 rok. Liczby te potwierdzają czerwcowe przewidywania Copa- Cogeca i pokazują spadek całkowitej produkcji zbóż w UE o 12,2% do poziomu prawie 273 milionów ton, w porównaniu z ponad 300 milionami ton w zeszłym roku.

Większość europejskich rolników dotknęły poważne susze, które nadal się utrzymują. Ważne jest abyśmy wspólnie z naszymi rządami wyciągnęli lekcje z bieżącego kryzysu. Państwa członkowskie powinny na obecną chwilę w pełni wdrożyć wszystkie dostępne narzędzia zarządzania ryzykiem klimatycznym, które mają do dyspozycji. Również Komisja Europejska powinna bardziej przewidywać i podejmować szybsze działania – mówi Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca.

Copa-Cogeca przewiduje również, że całkowita produkcja roślin oleistych wyniesie 30,7 miliona ton wobec 33,5 miliona ton w roku ubiegłym.

Na chwilę obecną wiemy już, że skutki trwającej suszy będą odczuwalne w następnym roku produkcyjnym. Na dzień dzisiejszy w wielu regionach UE istnieją problemy z zasiewami i kiełkowaniem ze względu na niezadowalające warunki glebowe – dodaje Arnaud Rousseau, przewodniczący grupy roboczej „Rośliny oleiste i białkowe” Copa-Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca