Spadek produkcji zbóż i roślin oleistych

Copa i Cogeca opublikowały 23 września dane liczbowe potwierdzające spadek produkcji zbóż i roślin oleistych w UE w tym roku, w stosunku do roku ubiegłego. Wyraziły również zaniepokojenie brakiem płynności finansowej rolników.

– Najnowsze dane potwierdzają, że produkcja zbóż w UE-28 spadnie o 6,9% w tym roku i wyniesie 298 mln ton, w porównaniu do 320,5 mln ton w roku ubiegłym. Spadek ten jest częściowo związany z wprowadzeniem nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi w wielu krajach. Zbiory plasują się jednak na zadowalającym poziomie, gdyż w roku ubiegłym były one rekordowo wysokie. Ceny zbóż są niezwykle niskie i nie pokrywają nawet kosztów produkcji, przez co rolnicy borykają się z problemem braku płynności finansowej – mówi Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej Copa – Cogeca   „Zboża i rośliny oleiste”.

Dlatego zdaniem Schulmana należy zintensyfikować eksport i znaleźć nowe rynki zbytu. Jak zaznacza Copa – Cogeca dobrze się stało, że Komisja Europejska planuje wzmocnić programy promocyjne oraz, że zaproponowała wcześniejsze wypłacenie płatności bezpośrednich, jeszcze przed przeprowadzeniem kontroli na miejscu. Pomoże to rolnikom w odbudowaniu płynności finansowej. Nowe zasady obejmujące rynki finansowe (MifidII) jak podkreśla Schulman powinny uwzględnić sektor rolny, udostępniając narzędzia pozwalające rolnikom chronić się przed ryzykiem rynkowym.

W ocenie Copa – Cogeca w tym roku w UE-28 zebrano o 11,2% mniej rzepaku niż w roku ubiegłym głównie ze względu na wprowadzenie zakazu zaprawiania nasion neonikotynoidami i niekorzystne warunki meteorologiczne. Natomiast wzrosła o 35 % produkcja roślin białkowych częściowo dzięki nowej WPR i wymaganiom w zakresie zazieleniania.