Spadek produkcji wołowiny w Unii Europejskiej

Według raportu ogłoszonego przez Rabobank, produkcja wołowiny w Unii Europejskiej przestała być opłacalna. Zyski z tej gałęzi produkcji osiąga tylko niewielka grupa wysoce wyspecjalizowanych gospodarstw. Ceny wołowiny od stycznia 2006 r. do kwietnia 2008 r. wzrosły o 9% – było to przede wszystkim skutkiem wprowadzonego w styczniu 2008 r. zakazu sprowadzania wołowiny z Brazylii.


Ceny tego mięsa osiągnęły wtedy po raz pierwszy od pięciu lat poziom 3,2 euro/kg. Ocenia się, że produkcja wołowiny w Unii Europejskiej w ciągu najbliższych kilku lat będzie spadała. W 2007 r. wyniosła ona 8 mln ton, a w 2014 r. liczba ta zmniejszy się do 7,6 mln ton. W tej sytuacji utrzymujący się na stałym poziomie popyt na wołowinę wpłynie na zwiększenie importu. W ciągu ostatnich siedmiu lat jej import z Ameryki Południowej wzrósł o 50%. Z tego regionu pochodzi 94% wołowiny importowanej ogółem do Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje Brazylia, a kolejne – Urugwaj i Argentyna.

(Agra Europe 2008, nr 2330, s. M/7)
W.M.
foto: Wrp.pl