Spadek produkcji wołowiny i cielęciny w krajach UE

Według ostatnich szacunków, produkcja wołowiny i cielęciny w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. zmniejszyła się do 8,04 mln ton. Było to wynikiem głównie spadku pogłowia zwierząt i wysokich cen pasz. Ocenia się, że zmniejszenie produkcji cielęciny jest skutkiem spadku spożycia tego mięsa. Konsumenci obecnie częściej wybierają mięso drobiu.


Import wołowiny i cielęciny do 25 krajów Wspólnoty wzrósł o 20%, jednak biorąc pod uwagę 27 krajów Unii – spadł o 5% i wyniósł 588 tys. ton. Eksport wołowiny i cielęciny z 27 krajów Unii w 2007 r. zmniejszał się w dalszym ciągu, głównie ze względu na wysokie ceny na rynkach krajowych. Wyniósł on 114 tys. ton, co oznacza spadek o 38,6%. Blisko połowa tego mięsa (40%) była wyeksportowana bez dotacji. Ocenia się, że spożycie wołowiny będzie w dalszym ciągu spadać.

(Agra Europe 2008, nr 2305, s. M/6)
W.M.
foto: Wrp.pl

N