Spadek pogłowia świń w Danii

Według spisu przeprowadzonego w kwietniu, pogłowie świń w Danii zmniejszyło się do 12,5 mln sztuk, czyli było o 10% mniejsze niż rok wcześniej. Liczebność macior hodowlanych spadła również o 10%, a macior prośnych – o 13%.


Podobny trend obserwuje się w pozostałych krajach europejskich. Jest to wynikiem wysokich cen pasz i niskich cen mięsa.

(Agra Europe 2008, nr 2308, s. M/6)
W.M.
foto: Wrp.pl

N