Spadek opłacalności produkcji wieprzowiny i drobiu

Wysokie ceny zbóż spowodowały, że opłacalność chowu świń i drobiu w Wielkiej Brytanii spada.


W ciągu roku koszty produkcji wieprzowiny wzrosły o 11 pensów na kilogram. Jednocześnie ceny uzyskiwane za to mięso przez farmerów zwiększyły się tylko o 3 pensy. Rynkowa cena wieprzowiny jest obecnie niższa niż koszty produkcji i wynosi około 110 pensów za kilogram.

(Agra Europe 2007, nr 2268, s. M/7)
W.M.

N