Spadek opłacalności produkcji mleczarskiej w Holandii

W pierwszej połowie bieżącego roku dochody w holenderskich gospodarstwach rolnych specjalizujących się w produkcji mleczarskiej zmniejszyły się o 59%. Średnio wyniosły one 24500 euro.

Spadek dochodów był głównie wynikiem zmniejszenia się cen mleka w ubiegłym roku. W porównaniu do stanu z połowy 2008 r. cena ta spadła średnio o 1/3. Szacuje się, że ceny mleka nie powrócą do poziomu zapewniającego lepszą opłacalność produkcji przed jesienią 2010 r.